Błogosławiona Maria Teresa od Jezusa

(Maria Scrilli)
1825-1889

Narodzenie dla Boga

Urodziła się w Toskanii we Włoszech. Nie miała łatwego dzieciństwa (min. ze względu na dystans i oziębłość matki wobec niej). Tego, czego zabrakło jej w tej relacji, odnalazła w Matce Najświętszej. Maryję nazywała „swoja najdroższą Mamą”. Gdy miała 16 lat bardzo ciężko zachorowała. Została jednak cudownie uzdrowiona w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej. Niebawem jej serce odkryło powołanie zakonne.

Szukanie swojej drogi

Pomimo sprzeciwu ojca wstąpiła do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych we Florencji (gdzie wcześniej żyła św. Mara Magdalena de Pazzi). Wkrótce odkryła szczególne powołanie prowadzenia dusz do Boga w świecie. Po wystąpieniu z klasztoru zaczęła się zajmować opieką nad dziećmi, zwłaszcza dziewczętami. Uczyła je nie tylko umiejętności praktycznych, ale wychowywała kształtując całą osobowość.

Dwie twarze Boga

Bardzo głębokie życie wewnętrzne było jej fundamentem i pomocą w odszukiwaniu twarzy Boga w służbie innym. Rozeznawała wolę Bożą i prowadziła dusze do Niego – takie życie stało się w niedługim czasie misją założonego przez nią Zgromadzenia, które trwa do dziś. Przeszła wiele prób, ale jej życie było zawsze otwarte na to, czego chciał Pan.

Wspomnienie liturgiczne 13 listopada