Święta Maria Magdalena de Pazzi

1566-1607

Pan ją pociągał

Urodziła się we Florencji we Włoszech. Wychowała się w arystokratycznej rodzinie. Od dzieciństwa charakteryzowała się wrażliwością na Boże sprawy i skłonnością do modlitwy wewnętrznej. Wcześnie (jak na tamte czasy) przyjęła Pierwszą Komunię Świętą.

Karmel

Wbrew sprzeciwom rodziny wstąpiła do klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych we Florencji, by wieść życie ukryte. Mimo znakomitego pochodzenia i wychowania w dostatku – w zakonie ukochała ubóstwo, pokorę i wyrzeczenie. Gorliwie zachowywała wymagającą regułę.

Oblubienica Pana

Zbawiciel obdarzył ją darem wyjątkowej bliskości: szczególne łaski, wizje, ekstazy, niewidzialne stygmaty (czyli odbicie ran Chrystusa w jej ciele).  Z woli Pana doświadczana opuszczeniem i cierpieniem, ofiarowywała je za Kościół i odnowę życia zakonnego. Z miłości wołała: „cierpieć i nie umierać”, by wynagradzać za grzechy ludzkości.

 

Wspomnienie liturgiczne 25 maja