Święta Teresa od Jezusa

(Teresa de Ahumada)
1515-1582

Bóg sam wystarczy

Urodziła się w Avila w Hiszpanii. Stosunkowo młodo straciła matkę, ale mocno na jej życie wpłynęła relacja z ojcem. Pełna uroku, posiadająca bystry umysł i wyraźny temperament. Uwielbiała czytać. Odkryła w swoim życiu głęboką potrzebę miłości. Owo pragnienie po rozlicznych wydarzeniach zaprowadziło ją do klasztoru Sióstr Karmelitanek w Avila.

Szkoła słuchania Pana

Po latach dość letniego życia w zakonie przeżyła wielki zwrot w swoim życiu. Bóg bardzo wyraźnie wkroczył w jej osobistą historię. Zaczął ją prowadzić szczególną drogą modlitwy, zawiłą i pełną różnych doświadczeń. Zapoczątkowała odnowę i powrót do korzeni Karmelu, a także reformę zakonu.

Intymna przyjaciółka Boga

Dzięki łasce skosztowała mistycznej drogi z Panem i została z Nim wyjątkowo zjednoczona. Potrafiła połączyć kobiece emocje z bardzo głębokim życiem wewnętrznym. Opisała dzieje tej drogi i w ten sposób stała się wielką przewodniczką na drogach życia duchowego.

Wspomnienie liturgiczne 15 października