COŚ O NAS

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej jest niepubliczną placówką prowadzoną na zlecenie Powiatu Łukowskiego przez Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu ul. Poznańska 33 42-200 Częstochowa. Przeznaczony jest dla 35 osób w podeszłym wieku (kobiet i mężczyzn).

Dom został powołany do istnienia na podstawie Decyzji władz zwierzchnich Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek czyli Delegatki Przełożonej Generalnej o powstaniu tego domu z dnia 29.11.1999r. Jest placówką niepubliczną wpisaną do Rejestru Wojewody na podstawie decyzji S.III.9013.10/01 z dnia 28.05.2001r. pod numerem 21.

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 09.03.2010 o sygnaturze PS.II.9013/2-1/10 Dom uzyskał pozwolenie na prowadzenie działalności na czas nieokreślony.

Dom, chociaż jest placówką niepubliczną, nie jest Domem prywatnym ani komercyjnym. Nie jesteśmy nastawieni na zysk, a opłata za pobyt w Domu w całości przeznaczana jest na cele statutowe Domu tj. na wszystko, co wiąże się z utrzymanie mieszkańców.

Do naszej placówki przyjmowane są osoby, które zostaną skierowane przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, właściwy miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej, zgodnie z procedurami wyznaczonymi przez obowiązującą ustawę o pomocy społecznej.

Nadrzędną zasadą, jaką mają się kierować pracownicy naszego Domu, jest uznanie godności człowieka, wnikającej z faktu, że jest on OSOBĄ, a nie z tego, co ma, lub kim jest. Ta zasada pozwala i pomaga traktować naszych mieszkańców z należnym szacunkiem, bez względu na ich stan fizyczny czy psychiczny Naszemu Domowi patronuje od samego początku św. Józef – „Patron Doskonały”. Jemu polecamy zawsze wszystkie sprawy i problemy Domu oraz osobiste Mieszkańców i Pracowników. Naszego Patrona czcimy w każdą środę Mszą św. oraz przeżywaną uroczyście co roku Nowenną i Uroczystością św. Józefa przypadającą 19 marca.

Za atut poczytujemy sobie również to, że podlegamy kontrolom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Uwagi i wskazania kontrolujących nas specjalistów pozwalają mieć pewność, że nasze działania mają na celu dobro naszych mieszkańców.