ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK
INSTYTUT NASZEJ PANI Z KARMELU

Prowadzenie dusz do Boga

# dzieła

Wszystkie Aktualności >>

Nasze codzienne zajęcia

Dla Pana

Troszczymy się o świątynie poprzez przyozdabianie jej kwiatami innymi dekoracjami. Dbamy o szaty liturgiczne i otoczenie ołtarza. Posługujemy w zakrystii.

Dla Dzieci i Młodzieży

Pracujemy w szkołach jako katechetki. Ta forma posługi jest dla nas wyjątkowym darem, ponieważ to sam Jezus daje nam „misję” i posyła do młodych.

Dla Drugiego Człowieka

Odwiedzamy chorych z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób pośredniczymy w ich spotkaniu z żywym Bogiem

Dla Chorych

Prowadzimy Dom Pomocy Społecznej. Posługujemy w nim osobom starszym, którzy bardzo potrzebują naszych rąk i nóg. Troszczymy się o ich życie duchowe.

Dla bliźniego

Towarzyszymy bliźnim wierzącym czy też poszukującym, przez: modlitwę, rekolekcje, dni pustyni, kierownictwo duchowe, warsztaty psychologiczne

# karmelitanka

Każda z liter w nazwie, określa naszą tożsamość.

K - konsekracja

„Śluby, które składamy, rodzą się z miłości i są wyrazem trzech podstawowych relacji, które charakteryzują życie ludzkie: z Absolutem, z innymi i ze światem rzeczy materialnych”.
Konstytucje, 14

A - apostolat

„ Pierwszą misją jest otwieranie własnego serca na działanie Ducha Chrystusa.. następnie, niesienie każdej osobie pomocy w uznaniu siebie za stworzenie Boże, przez Niego umiłowane i odkupione, aby towarzyszyć mu na drodze dojrzewania ludzkiego”.
Konstytucje, 66, 73

R - rodzina, radość, rozwój

„Wspólnota zakonna jest darem Ducha Świętego.., miejscem realizacji samej siebie.. i procesu wzrastania wszystkich..”
Konstytucje, 53, 60

M - Maryja

„Obecność Maryi w Karmelu zaprasza nas do zjednoczenia życia z Nią.., aby stawać się jak Ona, ikoną macierzyńskiego Oblicza Boga”.
Konstytucje, 44

E - Eucharystia

„.. z ofiary Eucharystycznej, czerpiemy siłę do miłowania, ofiarując całkowicie same siebie w zjednoczeniu z Chrystusem, dla zbawienia braci”.
Konstytucje, 39

L - Liturgia Godzin

„Utrzymujemy klimat milczenia, aby umożliwiać życie modlitwy, które polega na uświadamianiu dzieła Boga w nas, w braciach i w stworzeniu, aby w ten sposób otwierać nas na uwielbienie i wdzięczność”
Konstytucje, 37

I - inkulturacja

„.. zbliżamy się do różnych kultur w postawie Jezusa, który przyjął postać sługi.., głosząc wszystkim drogę zbawienia”.
Konstytucje, 80

T - Trójca Święta

„Jesteśmy darem Ojca dla Jego Kościoła przez Ducha Świętego, ponieważ wolne dla Niego i dla braci, żyjemy radykalnym naśladowaniem Jezusa Chrystusa w służbie wspólnocie”.
Konstytucje, 12

A - asceza

„Aby być wiernymi w naśladowaniu Jezusa na drodze Krzyża, podejmujemy drogę ascezy, walki duchowej..”
Konstytucje, 47

N - nawrócenie

„Dokładamy wszelkich starań w trwaniu w naszym powołaniu i odnawiamy nas samych, dla większej świętości Kościoła i na większą chwałę Najświętszej Trójcy”.
Konstytucje, 32

K - Kościół

„Charyzmat nasz aktualizujemy i rozwijamy w komunii z misją Kościoła”.
Konstytucje, 76

A - aktywność

„Życie prowadzone w tym Instytucie jest kontemplacyjne i czynne, ale kontemplatywność ma być pomocą dla aktywności, nigdy jej obciążeniem”.
Konstytucje, 2

# szkaplerz

Szkaplerz karmelitański, brązowy, płócienny jest stałą częścią naszego stroju zakonnego. Jest darem Maryi Matki i pewnością Jej czułej opieki i troski. Jest również motywacją, by jako siostry duchowe upodabniać się i naśladować Jej piękno wewnętrzne. Codzienne „otulanie się” nim prowadzi ku doświadczeniu, że jest Ona żywo obecna w naszym życiu, w tym, co radosne i trudne, że zawsze idziemy z Nią, a Ona nas delikatnie wspiera i prowadzi.

# charyzmat

Duchowość… czyli kim jesteśmy i dlaczego?

zasłuchane w słowo

Duchowość naszego Zgromadzenia jest zakorzeniona w duchowości karmelitańskiej. „Żyje Bóg, przed którego Obliczem stoję” – słowa proroka Eliasza (duchowego ojca Karmelu) są dla nas zaproszeniem, byśmy kontemplując Słowo – żyły Nim, w coraz pełniejszym zjednoczeniu.

córki i siostry naszej Pani z Karmelu

Jako karmelitanki żyjemy w bliskiej relacji z Maryją – Matką Słowa Bożego. Ona jest dla nas wzorem bycia blisko Jezusa i dawania Go światu. Oddajemy się pod Jej opiekę, czego szczególnym wyrazem jest noszony przez nas szkaplerz.

zjednoczone Z Jezusem Chrystusem

Duchowość scrilliańska opiera się na kontemplacji Jezusa cierpiącego. Każdego dnia przeżywamy misterium miłości Chrystusa – Jego śmierć
 i zmartwychwstanie. Stale przypomina nam o tym nagi krzyż, który nosimy na sercu.

prowadzące dusze do Boga

Kontemplacja miłości Jezusa prowadzi nas do działania – apostolatu. Matka Maria Teresa Scrilli pisze, że mamy „zostawiać Boga dla Boga”, czyli opuszczać Boga w kontemplacji Magdaleny, by odnaleźć Go w obowiązkach i pracach Marty.

# wesprzyj dzieła

Dla osób, które chciałyby wesprzeć materialnie naszą posługę

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu
Ul. Poznańska 33; 42 – 200 Częstochowa

Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie
Nr konta: 59 1240 1213 1111 0010 0206 6027
lub
Swift PKOPPLPW
IBAN PL 59 1240 1213 1111 0010 0206 6027

"Jesteśmy na tej ziemi tylko po to, by pełnić wolę naszego Niebieskiego Ojca i aby z trudem prowadzić do Niego dusze."
bł. Maria Teresa Scrilli

# kontakt

WOLA GUŁOWSKA

Wola Gułowska 52
21-481 Wola Gułowska (woj. lubelskie)
tel: 025 755-01-95
e-mail: karmel_w.gulowska@wp.pl

WARSZAWA

ul. Alzacka 4B
03-972 Warszawa
tel: 022 616-08-50

CZĘSTOCHOWA

ul. Poznańska 33
42-200 Częstochowa
tel: 034 362-95-81
e-mail: sscarmel@o2.pl

RYKI

ul. Mickiewicza 16
08-500 Ryki (woj. lubelskie)
tel: 081 865-17-79
e-mail: karmel-ryki@wp.pl

ŠTIPA (Czechy)

Marianske nam. 56
763 14 Zlin – Štipa
tel: 00420 577914262
e-mail: karmel@volny.cz

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ ŚW. JÓZEFA W WOLI GUŁOWSKIEJ