ZGROMADZENIE SIÓSTR KARMELITANEK
INSTYTUT NASZEJ PANI Z KARMELU

Prowadzenie dusz do Boga

# dzieła

Wszystkie Aktualności >>

Nasze codzienne zajęcia

Dla Pana

Troszczymy się o świątynie poprzez przyozdabianie jej kwiatami innymi dekoracjami. Dbamy o szaty liturgiczne i otoczenie ołtarza. Posługujemy w zakrystii.

Dla Dzieci i Młodzieży

Pracujemy w szkołach jako katechetki. Ta forma posługi jest dla nas wyjątkowym darem, ponieważ to sam Jezus daje nam „misję” i posyła do młodych.

Dla Drugiego Człowieka

Odwiedzamy chorych z Najświętszym Sakramentem. W ten sposób pośredniczymy w ich spotkaniu z żywym Bogiem

Dla Chorych

Prowadzimy Dom Pomocy Społecznej. Posługujemy w nim osobom starszym, którzy bardzo potrzebują naszych rąk i nóg. Troszczymy się o ich życie duchowe.

Dla bliźniego

Towarzyszymy bliźnim wierzącym czy też poszukującym, przez: modlitwę, rekolekcje, dni pustyni, kierownictwo duchowe, warsztaty psychologiczne

# karmelitanka

Każda z liter w nazwie, określa naszą tożsamość.

K - konsekracja

„Śluby, które składamy, rodzą się z miłości i są wyrazem trzech podstawowych relacji, które charakteryzują życie ludzkie: z Absolutem, z innymi i ze światem rzeczy materialnych”.
Konstytucje, 14

A - apostolat

„ Pierwszą misją jest otwieranie własnego serca na działanie Ducha Chrystusa.. następnie, niesienie każdej osobie pomocy w uznaniu siebie za stworzenie Boże, przez Niego umiłowane i odkupione, aby towarzyszyć mu na drodze dojrzewania ludzkiego”.
Konstytucje, 66, 73

R - rodzina, radość, rozwój

„Wspólnota zakonna jest darem Ducha Świętego.., miejscem realizacji samej siebie.. i procesu wzrastania wszystkich..”
Konstytucje, 53, 60

M - Maryja

„Obecność Maryi w Karmelu zaprasza nas do zjednoczenia życia z Nią.., aby stawać się jak Ona, ikoną macierzyńskiego Oblicza Boga”.
Konstytucje, 44

E - Eucharystia

„.. z ofiary Eucharystycznej, czerpiemy siłę do miłowania, ofiarując całkowicie same siebie w zjednoczeniu z Chrystusem, dla zbawienia braci”.
Konstytucje, 39

L - Liturgia Godzin

„Utrzymujemy klimat milczenia, aby umożliwiać życie modlitwy, które polega na uświadamianiu dzieła Boga w nas, w braciach i w stworzeniu, aby w ten sposób otwierać nas na uwielbienie i wdzięczność”
Konstytucje, 37

I - inkulturacja

„.. zbliżamy się do różnych kultur w postawie Jezusa, który przyjął postać sługi.., głosząc wszystkim drogę zbawienia”.
Konstytucje, 80

T - Trójca Święta

„Jesteśmy darem Ojca dla Jego Kościoła przez Ducha Świętego, ponieważ wolne dla Niego i dla braci, żyjemy radykalnym naśladowaniem Jezusa Chrystusa w służbie wspólnocie”.
Konstytucje, 12

A - asceza

„Aby być wiernymi w naśladowaniu Jezusa na drodze Krzyża, podejmujemy drogę ascezy, walki duchowej..”
Konstytucje, 47

N - nawrócenie

„Dokładamy wszelkich starań w trwaniu w naszym powołaniu i odnawiamy nas samych, dla większej świętości Kościoła i na większą chwałę Najświętszej Trójcy”.
Konstytucje, 32

K - Kościół

„Charyzmat nasz aktualizujemy i rozwijamy w komunii z misją Kościoła”.
Konstytucje, 76

A - aktywność

„Życie prowadzone w tym Instytucie jest kontemplacyjne i czynne, ale kontemplatywność ma być pomocą dla aktywności, nigdy jej obciążeniem”.
Konstytucje, 2

# szkaplerz

Szkaplerz karmelitański, brązowy, płócienny jest stałą częścią naszego stroju zakonnego. Jest darem Maryi Matki i pewnością Jej czułej opieki i troski. Jest również motywacją, by jako siostry duchowe upodabniać się i naśladować Jej piękno wewnętrzne. Codzienne „otulanie się” nim prowadzi ku doświadczeniu, że jest Ona żywo obecna w naszym życiu, w tym, co radosne i trudne, że zawsze idziemy z Nią, a Ona nas delikatnie wspiera i prowadzi.

# charyzmat

Duchowość… czyli kim jesteśmy i dlaczego?

zasłuchane w słowo

Duchowość naszego Zgromadzenia jest zakorzeniona w duchowości karmelitańskiej. „Żyje Bóg, przed którego Obliczem stoję” – słowa proroka Eliasza (duchowego ojca Karmelu) są dla nas zaproszeniem, byśmy kontemplując Słowo – żyły Nim, w coraz pełniejszym zjednoczeniu.

córki i siostry naszej Pani z Karmelu

Jako karmelitanki żyjemy w bliskiej relacji z Maryją – Matką Słowa Bożego. Ona jest dla nas wzorem bycia blisko Jezusa i dawania Go światu. Oddajemy się pod Jej opiekę, czego szczególnym wyrazem jest noszony przez nas szkaplerz.

zjednoczone Z Jezusem Chrystusem

Duchowość scrilliańska opiera się na kontemplacji Jezusa cierpiącego. Każdego dnia przeżywamy misterium miłości Chrystusa – Jego śmierć
 i zmartwychwstanie. Stale przypomina nam o tym nagi krzyż, który nosimy na sercu.

prowadzące dusze do Boga

Kontemplacja miłości Jezusa prowadzi nas do działania – apostolatu. Matka Maria Teresa Scrilli pisze, że mamy „zostawiać Boga dla Boga”, czyli opuszczać Boga w kontemplacji Magdaleny, by odnaleźć Go w obowiązkach i pracach Marty.

# wesprzyj dzieła

Dla osób, które chciałyby wesprzeć materialnie naszą posługę

Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Instytut Naszej Pani z Karmelu
Ul. Poznańska 33; 42 – 200 Częstochowa

Bank Pekao S.A. I O. w Częstochowie
Nr konta: 59 1240 1213 1111 0010 0206 6027
lub
Swift PKOPPLPW
IBAN PL 59 1240 1213 1111 0010 0206 6027

Dom Pomocy Społecznej św. Józefa w Woli Gułowskiej# wesprzyj dzieło DPS

"Jesteśmy na tej ziemi tylko po to, by pełnić wolę naszego Niebieskiego Ojca i aby z trudem prowadzić do Niego dusze."
bł. Maria Teresa Scrilli

# kontakt

WOLA GUŁOWSKA

Wola Gułowska 52
21-481 Wola Gułowska (woj. lubelskie)
tel: 025 755-01-95
e-mail: karmel_w.gulowska@wp.pl

WARSZAWA

ul. Alzacka 4B
03-972 Warszawa
tel: 022 616-08-50

CZĘSTOCHOWA

ul. Poznańska 33
42-200 Częstochowa
tel: 034 362-95-81
e-mail: sscarmel@o2.pl

RYKI

ul. Mickiewicza 16
08-500 Ryki (woj. lubelskie)
tel: 081 865-17-79
e-mail: karmel-ryki@wp.pl

ŠTIPA (Czechy)

Marianske nam. 56
763 14 Zlin – Štipa
tel: 00420 577914262
e-mail: karmel@volny.cz